Metrofin: Geld lenen met de glimlach  
Bank Geld Vakantie Auto Huis Trouwen
Menu   Home / Lening op afbetaling   
Home
Lening op afbetaling
Herfinanciering
Verkoop op afbetaling
Tarieven
Online aanvraag
Zwarte lijst
Vraag & antwoord
Contact
Routebeschrijving
Contact
Reacties van klanten
  Na één mailtje wist ik al dat ik bij Metrofin.be een pak minder zou betalen voor mijn lening.
  Sinds we onze lopende hypotheek door Metrofin.be lieten herfinancieren kunnen we eindelijk terug genieten van het leven.
 

Bedankt Metrofin.be, dankzij jullie konden we ons huis, na dat ongeluk van mijn man, behouden. U deed meer dan onze eigen bank. Jullie zijn tenminste mensen met een hart.
Nu lig ik ’s nachts niet meer te woelen! Metrofin.be bezorgde ons de financiële ademruimte die nodig was om zonder slapeloze nachten gelukkig verder te leven.

   
 

Lening op afbetaling

Start online aanvraag: Stap 1 stap2 stap2 stap2 stap2

Wat is een lening op afbetaling?

«Als je geen geld hebt, zie je overal koopjes» zegt een Chinees spreekwoord.

Een persoonlijke lening of lening op afbetaling is dan ook de oplossing indien u geld nodig hebt voor een speciale uitgave.
U wil geld lenen om iets te kopen? U moet belastingen betalen? U hebt veel ziekenhuis- of schoolkosten?

Met een lening op afbetaling creëert u voor elk doel meer financiële ruimte maar,
LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Het is dus van groot belang dat u een lening op afbetaling afsluit bij een betrouwbare partner die handelt met kennis van zaken en uw belang voorop stelt!

 KLIK HIER OM UW LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

Hoe werkt een lening op afbetaling?

  • Iedere maand betaalt u hetzelfde bedrag. Hierin zitten zowel de rente ­ uitgedrukt in het jaarlijkse kosten percentage (afgekort JKP), als een gedeelte van de kapitaalaflossing.
  • De lening op afbetaling heeft steeds een vaste looptijd, die kan schommelen tussen de 12 en de 84 maanden en als u eigenaar bent zelfs op 120 maanden.
  • U weet dus vooraf exact waar u aan toe bent en u komt dus nooit voor verrassingen te staan.
  • U mag de lening altijd vervroegd terugbetalen. Dankzij de nieuwe wet op het consumentenkrediet is de "boete" die bij een vervroegde terugbetaling wordt aangerekend fors gezakt. Metrofin.be controleert voor u of de banken zich bij een vervroegde terugbetaling van uw lening, wel aan de nieuwe regels houden!
  • Hierna geven we u graag info i.v.m. de afwikkeling, de maandelijkse aflossingen, vervroegde terugbetalingen en verzekeringen.


Toch willen wij u erop wijzen dat ook het aangaan van een lening op afbetaling weloverwogen moet zijn en zeker geen oppervlakkige aangelegenheid is. Het krediet moet doordacht en niet lichtzinnig aangevraagd worden. Het moet erop gericht zijn om vooruit te komen. Het mag nooit de bedoeling zijn om met een lening op afbetaling een put te maken om een andere te vullen. Deze website is er dan ook niet op gericht u aan te zetten om lichtzinnig een lening op afbetaling aan te gaan.

Zo zal Metrofin.be er steeds over waken dat de verhouding van uw inkomen en uw maandbetaling in evenwicht is. U zal ons altijd moeten bewijzen dat u de gevraagde lening kan afbetalen.

Kom ik in aanmerking voor een lening op afbetaling?

Iedereen die in België woont, een aantoonbaar vast inkomen heeft als arbeider, bediende, gepensioneerde of invalide en tussen de 18 en 72 jaar oud is, kan bij Metrofin.be een lening op afbetaling aanvragen. Indien u werkloos bent kunnen we u helaas niet verder helpen. Bij de toekenning van een krediet wordt er steeds gekeken naar de verhouding tussen uw netto inkomen en uw maandelijkse vaste kosten. Ook wordt uw aanvraag getoetst bij de negatieve en positieve centrale van de Nationale Bank van België. Een borg of pand is niet nodig indien u over een voldoende aantoonbaar vast inkomen beschikt om uw maandelijkse afbetaling te doen en op geen enkele negatieve centrale genoteerd staat en ons eerlijk al uw lopende kredieten opgeeft.

 KLIK HIER OM UW LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

 
     
*=Lening op afbetaling alle doeleinden - Een krediet kan slechts toegestaan worden na goedkeuring van uw dossier door de kredietgevers die de bestanden van de Kredietcentrale voor Particulieren, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel raadpleegt. JKP = Jaarlijkse Kosten Percentage=aan een vaste debetrentevoet. Metrofin.be is de wettelijke afkorting van Metro Finance bvba kredietbemiddelaar, Frankrijklei 16 2000 Antwerpen. Ondernemingsnummer Antwerpen 0894.469.563. Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

 
     
 
     
Webeagle zoekmachine-optimalisatie
 
Home | Lening op afbetaling | Herfinanciering | Verkoop op afbetaling | Tarieven
Online aanvraag | Vraag & antwoord | Geld lenen | Routebeschrijving | Contact
Sitemap | Privacy