Metrofin: Geld lenen met de glimlach  
Bank Geld Vakantie Auto Huis Trouwen
Menu   Home / Wat is een kredietopening   
Home
Lening op afbetaling
Herfinanciering
Verkoop op afbetaling
Tarieven
Online aanvraag
Zwarte lijst
Vraag & antwoord
Contact
Routebeschrijving
Contact
Reacties van klanten
  Na één mailtje wist ik al dat ik bij Metrofin.be een pak minder zou betalen voor mijn lening.
  Sinds we onze lopende hypotheek door Metrofin.be lieten herfinancieren kunnen we eindelijk terug genieten van het leven.
 

Bedankt Metrofin.be, dankzij jullie konden we ons huis, na dat ongeluk van mijn man, behouden. U deed meer dan onze eigen bank. Jullie zijn tenminste mensen met een hart.
Nu lig ik ’s nachts niet meer te woelen! Metrofin.be bezorgde ons de financiële ademruimte die nodig was om zonder slapeloze nachten gelukkig verder te leven.

   
 

Vraag en antwoord

Start online aanvraag: Stap 1 stap2 stap2 stap2 stap2

Alles over kredietkaarten

  Terug naar overzicht
   

Wat is in feite een kredietopening ?

Via Metrofin.be kan u ook verschillende soorten kredietkaarten zoals een Revolving krediet of een Comford Card of een Rondo kaart of Pintokaart, Visa kaart, Master kaart, een Pass kaart of welke naam “de kaarten” ook krijgen afsluiten. De kredietkaart die Metrofin.be u aanbiedt kan een Espace kaart of een Espace Prestige kaart zijn. Maar eigenlijk zijn al die kaarten gewone kredietopeningen zoals de WCK het noemt.

Een kredietopening is een kredietovereenkomst waarbij u een kapitaal ter beschikking wordt gesteld dat u in één of meerdere keren kunt opnemen gewoonlijk door middel van een betaalkaart.

Aan de kredietopening wordt een maximum krediet gekoppeld : kredietlimiet genoemd. Binnen dit maximum kan u naar eigen goeddunken en mogelijkheden geld opnemen. Het terugbetalen doet u volgens uw eigen wensen, maar steeds met een klein wettelijk voorzien minimum en op een tijdstip naar uw keuze, natuurlijk altijd rekening houdend met de overeengekomen voorwaarden.

Eén van de grote voordelen van een kredietopening is dat u het gedeelte kapitaal dat u al hebt terugbetaald, opnieuw kunt opnemen.

Zulke kredietopening of revolving krediet is een levenslange extra budgettaire ruimte die u extra levenscomfort bieden. Toch dient men zeer voorzichtig met zulke kredietkaarten om te gaan, want uit de laatste statistieken blijkt dat veel mensen problemen hebben met de aanbetaling van deze kaarten.

 KLIK HIER OM UW LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

  Terug naar boven
   

 

Wie kan een kredietopening afsluiten?

Elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar met een domicilie in België, kan in aanmerking komen voor een kredietopening. Vanaf 18 jaar kan er een gewone “Espacekaart” aangeboden worden en je moet minstens 26 jaar zijn om in te schrijven op een “Espacekaart Prestige”.

Er gebeurt natuurlijk door de kredietgever waar Metrofin.be mee samenwerkt steeds een onderzoek naar uw financiële draagkracht en uw mogelijkheden om het krediet regelmatig terug te betalen. Metrofin.be ziet er zo op toe dat de toegestane kredietopening het evenwicht van uw gezinsbudget in normale omstandigheden niet in het gedrang brengt.

 KLIK HIER OM UW LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

  Terug naar boven
   

 

Welke looptijd heeft een kredietopening ?

In principe is een kredietopening voor onbepaalde duur het is dus in feite een levenslange extra budgettaire ruimte.

Door de nieuwe wetgeving is er nu een wettelijke verplichting van “nulstelling” om de 5 jaar. Dat betekent dat u ééns om de 5 jaar het volledige kapitaal moet terugbetaald hebben en dat uw krediet dus een nulsaldo moet vertonen, waarna u het kapitaal wel weer terug kan opnemen.

 KLIK HIER OM UW LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

  Terug naar boven
   

 

Hoeveel kost een kredietopening?

Als vergoeding voor het gebruik van het krediet, betaalt u een rente die uitgedrukt wordt in een percentage op jaarbasis. Die rente wordt “de debetrente” genoemd. U betaalt die rente alleen op het gedeelte van het kapitaal dat u hebt opgenomen. En deze rente kan schommelen en regelmatig zowel naar beneden als naar omhoog aangepast worden. Wij waken erover dat u van een eventuele renteverhoging schriftelijk en tijdig wordt op de hoogte gebracht.

Door de nieuwe wetgeving van 1 juni 2006 zijn nu in de kredietopeningen ook een kaartkosten en de beheerskosten in de jaarlijkse toegepaste rente begrepen. Ze mogen dus niet mee afzonderlijk aangerekend worden !

Technische kenmerken

 • Uw revolvingkrediet (kaart) wordt gekoppeld aan uw eigen bankrekening. Een nieuwe bankrekening openen is niet nodig
 • Geld opnemen gebeurt via Bancontact dat kan dagelijks tot 600 € bij Bancontact-automaten
 • U kan snel en veilig betalen in meer dan 50.000 handelszaken in België
 • Geld afhalen en rekeningsaldo raadplegen kan in meer dan 700 ING Self'Banks
 • U kan proton opladen
 • U kan telefonisch geld laten storten op uw rekening
 • De looptijd heeft een onbepaalde duur
 • De terugbetaling gebeurt steeds de 5 de van elke maand. Het minimum terug te betalen bedrag is 25,10 euro en moet minstens 1/24 ste zijn van het verschuldigd saldo dat samengesteld is uit opgenomen kapitaal en de verschuldigde intresten, vermeerderd met de beheers- en kaartkosten.
 • Als het saldo van uw kredietlijn een ganse maand nul is; betaalt u geen kosten. In het andere geval betaalt u maandelijks 1,86 euro beheerskosten en 1,24 euro kaartkosten.
 • Elke maand ontvangt u een gedetailleerd rekening uittreksel.

 KLIK HIER OM UW LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

  Terug naar boven
   

 

Welke kaarten biedt Metrofin.be u aan ?

We stellen u twee formules voor:

 • De Espace Card heeft een gebruikslimiet tussen 1.250 € en 5.000 €
 • De Espace Card Prestige heeft een gebruikslimiet tussen 2.500 € en 12.500 €

Uit de prospectus van Recordbank NV ontlenen we het hierna volgend voorbeeld.

De in deze voorbeelden vermelde debetrenten zijn deze die van toepassing zijn op 01-06-2006.

Voorbeeld 1.

Na goedkeuring van uw aanvraag krijgt u een Espace Card met een kredietlimiet van € 1.250.

Daarvan hebt u € 400 opgenomen.

Formule Maandlast = (intrest + opgenomen kapitaal)/24 + kosten

De actuariële rentevoet bedraagt 11,02 %

De debetrente bedraagt 10,50%. (JKP = 17,57 %)

We veronderstellen een maand van 30 dagen (BV april)

Uw verplichte domiciliëring zal € 28,10 bedragen en is als volgt berekend:

Intrest = {€ 400 x (10,50%/365) x 30} = € 3,45

Maandlast = (€ 403,45/24 = ( min 25 € + kosten) = minimum € 28,10 terug te betalen.

Het bedrag van de volgende maandlast wordt bepaald door de opnames of vrije terugbetalingen van kapitaal die u in de loop van de maand doet.

---------------

Voorbeeld 2.

De limiet van uw Espace Card bedraagt € 5.000, maar u hebt nog geen kapitaal opgenomen.

De actuariële rentevoet bedraagt 13,18 %

De debetrente bedraagt 12,45 %.

Uw verplichte domiciliëring zal € 0,00 bedragen. Omdat u in de loop van de maand geen kapitaal hebt opgenomen, hoeft u uiteraard geen intresten te betalen. Als er geen kapitaal is opgenomen, betaalt u ook geen beheerskosten of kosten voor de kaart.

De toegepaste debetrente is in functie van het toegestane plafond. Deze rente en de maandelijkse kosten in de hypothetische berekening laten toe het jaarlijks kostenpercentage van het contract te berekenen.

Voorbeeld van een berekening van het JKP voor een bedrag van 2.500 euro.

Voor de berekening van het JKP(15,89) wordt er verondersteld dat het krediet volledig en onmiddellijk wordt opgenomen. De theoretische duur van de terugbetaling is de noodzakelijke looptijd voor de totale aflossing van het krediet door maandelijkse termijnbedragen minstens gelijk aan 1/24 van het verschuldigd saldo in kapitaal en debetintresten (zonder dat het termijnbedrag lager mag zijn dan 25 euro behalve als het saldo lager is dan 25 euro), verhoogd elke maand met de beheerskosten van 1,n86 euro en kaartkosten van 1,24 euro, hetzij 71 maanden. In dit voorbeeld bedraagt de 1 ste maandelijkse aflossing 108,25, de 2 de 104,85 en de laatste 18,30 euro. (bron Record - Recordbank prospectus nr 4 van 01-06-2006)

 KLIK HIER OM UW LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

  Terug naar boven
   
  Terug naar overzicht
   
 
     
*=Lening op afbetaling alle doeleinden - Een krediet kan slechts toegestaan worden na goedkeuring van uw dossier door de kredietgevers die de bestanden van de Kredietcentrale voor Particulieren, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel raadpleegt. JKP = Jaarlijkse Kosten Percentage=aan een vaste debetrentevoet. Metrofin.be is de wettelijke afkorting van Metro Finance bvba – kredietbemiddelaar, Frankrijklei 16 2000 Antwerpen. Ondernemingsnummer Antwerpen 0894.469.563. Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

 
     
 
     
Webeagle zoekmachine-optimalisatie
 
Home | Lening op afbetaling | Herfinanciering | Verkoop op afbetaling | Tarieven
Online aanvraag | Vraag & antwoord | Geld lenen | Routebeschrijving | Contact
Sitemap | Privacy