Metrofin: Geld lenen met de glimlach  
Bank Geld Vakantie Auto Huis Trouwen
Menu   Home / Wat is een centralisatie   
Home
Lening op afbetaling
Herfinanciering
Verkoop op afbetaling
Tarieven
Online aanvraag
Zwarte lijst
Vraag & antwoord
Contact
Routebeschrijving
Contact
Reacties van klanten
  Na één mailtje wist ik al dat ik bij Metrofin.be een pak minder zou betalen voor mijn lening.
  Sinds we onze lopende hypotheek door Metrofin.be lieten herfinancieren kunnen we eindelijk terug genieten van het leven.
 

Bedankt Metrofin.be, dankzij jullie konden we ons huis, na dat ongeluk van mijn man, behouden. U deed meer dan onze eigen bank. Jullie zijn tenminste mensen met een hart.
Nu lig ik ’s nachts niet meer te woelen! Metrofin.be bezorgde ons de financiële ademruimte die nodig was om zonder slapeloze nachten gelukkig verder te leven.

   
 

Vraag en antwoord

Start online aanvraag: Stap 1 stap2 stap2 stap2 stap2

Kan ik mijn leningen centraliseren ?

Het is verboden om vanaf 1 december 2010 reclame te maken voor een kredietovereenkomst die specifiek gericht is op:

  • het aanzetten van de consument, die het hoofd niet kan bieden aan zijn schulden, tot het opnemen van krediet
  • het benadrukken van het gemak of de snelheid waarmee het krediet kan worden verkregen
  • het aansporen tot hergroepering of centralisatie van lopende kredieten
  • het tot uiting brengen dat lopende kredietovereenkomsten bij de beoordeling van een kredietaanvraag geen of een ondergeschikte rol spelen.

Wij schikken ons naar de nieuwe wetgeving en volgen deze accuraat op en maken voor het centraliseren van leningen dan ook geen reclame en sporen u geenszins aan om lopende kredieten samen te voegen.

Toch heeft de wetgever de hergroepering van kredieten of het centraliseren van leningen op zich niet verboden, maar het mag, noch voor Metrofin.be, noch voor andere financiële instellingen, een middel zijn om klanten te lokken.

Het centraliseren van leningen moet gebeuren in een vertrouwensrelatie tussen de kredietbemiddelaar, de kredietnemer en de kredietgever.

Want in sommige gevallen kan een goed doordachte centralisatie van kredieten en schulden, een herschikking, een herfinanciering of een spreiding van uw lopende betalingen op een langere termijn voor u wel een oplossing zijn ! U bent vrij ons hierover informatie te vragen.

In het leven zijn er onvoorziene toestanden en niemand blijft ervan gespaard en je moest een krediet aanvragen. Op het slechtste moment gebeurde iets onverwacht en je deed nog een lening... Ineens had je dringend snel geld nodig: begrafeniskosten, belastingen die plots moesten betaald worden, achtergestelde lening vergeten te betalen, autokosten, rekeningen die onverwacht binnenkwamen en je deed opnieuw een lening... De bank zei al dat je “in t’ rood stond” en je kreeg een kredietlijn.
Je aankopen in het grootwarenhuis betaalde je ondertussen ook met je “kaart”. En nu is de bril van Tom kapot en de eerste communie van Saliha staat voor de deur. Dus opnieuw bijlenen? ... Maar op de duur worden de betalingen te zwaar.

Door een plotse tegenslag, werkverlies, een verkeersongeval een scheiding is het betalen van deze verschillende rekeningen een zware dobber en een spreiding over een langere periode zou wellicht één van de oplossingen kunnen zijn.

Alvorens u echter tot een centralisatie van uw leningen overgaat, vraag eens raad aan uw ouders. Misschien willen die wel even bijspringen. Als zij u helpen zal u dat waarschijnlijk een pak geld besparen... want : Let op, geld lenen kost ook geld. Uw ouders gaan u zeker geen rente vragen.

Misschien kan u uw spaarboek aanspreken, misschien is er een tante die wil helpen, misschien kan je een voorschot vragen op uw pensioensparen, of verkoop je uw aandelen. Misschien heb je maar een tijdelijk probleem en hoef je niet direct uw kredieten samen te voegen.

Vanaf 1 december 2010 kunnen de kredietverleners en de consument in onderling overleg afspraken maken om hun kredietovereenkomst te wijzigen in het voordeel van de consument.
Of kan je de vrederechter vragen om uw bestaande kredietovereenkomsten te herzien.

Heb je echter geen oplossing: contacteer dan Metrofin.be: 03.227.38.40.

Als raadgever en financiëoloog bekijken we hoe u er best uitkomt.

Misschien is het samenvoegen van uw bestaande leningen, schulden en afbetalingen in één nieuwe lening op afbetaling een oplossing. Door het samenvoegen van uw verschillende leningen zullen normalerwijze uw maandelijkse afbetalingen beslist een pak lichter worden, hoewel u in totaliteit meer zal betalen.

Het mag echter nooit de bedoeling zijn om via een centralisatie een grotere put te maken om een andere - die misschien kleiner is - te vullen. Een centralisatie moet dan ook - zoals elke lening trouwens - doordacht en niet lichtzinnig aangevraagd worden. Een centralisatie moet uw huidige toestand verbeteren. Deze website is er dan ook niet op gericht u aan te zetten om lichtzinnig een centralisatie van verschillende schulden aan te gaan. Moest uw financiële situatie uitzichtloos of dramatisch zijn, zullen onze kredietadviseurs u doorverwijzen naar de bevoegde officiële instanties die u zullen helpen bij een schuldbemiddeling. Ook in dat geval blijft er altijd een oplossing.

 KLIK HIER OM UW LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

  Terug naar overzicht
   
 
     
*=Lening op afbetaling alle doeleinden - Een krediet kan slechts toegestaan worden na goedkeuring van uw dossier door de kredietgevers die de bestanden van de Kredietcentrale voor Particulieren, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel raadpleegt. JKP = Jaarlijkse Kosten Percentage=aan een vaste debetrentevoet. Metrofin.be is de wettelijke afkorting van Metro Finance bvba kredietbemiddelaar, Frankrijklei 16 2000 Antwerpen. Ondernemingsnummer Antwerpen 0894.469.563. Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

 
     
 
     
Webeagle zoekmachine-optimalisatie
 
Home | Lening op afbetaling | Herfinanciering | Verkoop op afbetaling | Tarieven
Online aanvraag | Vraag & antwoord | Geld lenen | Routebeschrijving | Contact
Sitemap | Privacy