Metrofin: Geld lenen met de glimlach  
Bank Geld Vakantie Auto Huis Trouwen
Menu   Home / Herfinanciering   
Home
Lening op afbetaling
Herfinanciering
Verkoop op afbetaling
Tarieven
Online aanvraag
Zwarte lijst
Vraag & antwoord
Contact
Routebeschrijving
Contact
Reacties van klanten
  Na één mailtje wist ik al dat ik bij Metrofin.be een pak minder zou betalen voor mijn lening.
  Sinds we onze lopende hypotheek door Metrofin.be lieten herfinancieren kunnen we eindelijk terug genieten van het leven.
 

Bedankt Metrofin.be, dankzij jullie konden we ons huis, na dat ongeluk van mijn man, behouden. U deed meer dan onze eigen bank. Jullie zijn tenminste mensen met een hart.
Nu lig ik ’s nachts niet meer te woelen! Metrofin.be bezorgde ons de financiële ademruimte die nodig was om zonder slapeloze nachten gelukkig verder te leven.

   
 

Herfinancieren = Minder betalen

Start online aanvraag: Stap 1 stap2 stap2 stap2 stap2

Metrofin.be herfinanciert doordacht want... Let op, geld lenen kost ook geld

HET RAADGEVEN OVER HET HERFINANCIEREN VAN UW HUIDIGE HYPOTHEEK IS ONZE GROOTSTE SPECIALITEIT !

De rente die de banken aanrekenen voor de kredieten die ze u verstrekken, is het laatste jaar fel gedaald en het kan bijna niet anders dan dat de rente die uw bank u nu aanrekent op uw lopende hypotheek waarschijnlijk hoger is dan de huidige marktrente.
Men verwacht dat - door de belabberde economische situatie en het groot overheidstekort (de staat leent ook altijd maar bij en herschikt zijn leningen ook constant) de rente nog zeker twee à drie jaar laag zal blijven.

Omdat ook voor een hypothecaire lening dezelfde regel geldt als bij een lening op afbetaling die u waarschuwt en zegt: "Let op, geld lenen, kost ook geld, moet u nu profiteren van deze lage rente en is het nu waarschijnlijk interessant om uw huidige hypotheek te laten herfinancieren.

Misschien hebt u de voorbije jaren nog een extra hypotheek aangegaan voor verbouwingswerken, voor de renovatie van de badkamer, of voor een nieuwe keuken? 
Dan is nu zeker het moment gekomen om al deze hypotheken te herfinancieren in één goedkoper krediet (dat eveneens fiscaal aftrekbaar is volgens de wettelijke normen ter zake.)

Misschien hebt u nu nog andere projecten of plannen op het oog... een nieuwe oprit, zonnepanelen, een kinderkamer bijbouwen ... U kan dan overwegen om eventueel een hoger bedrag te lenen in hypothecaire vorm,  zonder dat uw huidige maandaflossing overschreden wordt.

leen meer en betaal minder.

Contacteer ons en vraag ons om raad en informatie op:

TEL : 03.227.38.40

Het herfinancieren van hypotheken is een vak apart. Metrofin.be is hierin specialist.

Bij het herfinancieren van uw hypotheek houden wij ook rekening met de strengheid van de wet op het consumentenkrediet.
Metrofin.be gaat voor u objectief na of u geld bespaart door uw lopende hypotheken te laten overnemen of herfinancieren. Door een herfinanciering moet uw financiële toestand fel verbeteren en moet je vooruit komen, anders heeft dit geen zin.

 

 KLIK HIER OM EEN LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

Een herfinanciering van uw hypotheek is niet op één, twee, drie in orde!

Wij berekenen alle extra kosten die gepaard gaan met de herfinanciering van het uitstaande saldo van uw lopende hypotheek.
Die kosten tellen we bij het saldo van uw huidig krediet en kijken naar de restduur van het vorige krediet en berekenen de nieuwe maandsom tegen de huidige rentevoet.
Indien uw nieuwe hypotheek een lagere maandlast heeft dan uw lopende lening, bespaart u geld. Zoniet kunt u beter uw huidige krediet gewoon laten verder lopen.

Dit betekent echter niet dat u uw krediet effectief op de restduur moet aflossen. U kan ook opteren voor een langere duurtijd met een lagere aflossing.

Let wel op: hoe langer de duur hoe meer u in totaliteit betaalt. Geld lenen, kost ook geld. Voor een krediet op 35 jaar betaalt u in totaal meer dan voor een krediet op 25 jaar!

In 't algemeen stellen we dat de leenlast nooit meer dan 50% van het totale inkomen mag bedragen en dat de nieuwe lening er moet op gericht zijn om minder te betalen en om vooruit te komen. Met de nieuwe lening zal u dus altijd minder moeten betalen dan voorheen.

Wellicht stelt u zich volgende vragen:

 "Wat met mijn lopende lening op afbetaling, kan ik mijn leningen ook centraliseren en inbrengen in mijn nieuw krediet"?

Ben ik goedkoper af wanneer ik mijn bestaande lening(en) en kredietkaarten samenvoeg op langere termijn en kan dat?

De wet op het consumentenkrediet verbiedt ons reclame te maken voor het samenvoegen van leningen of het centraliseren van kredieten. Metrofin.be houdt zich strikt aan deze wet en het is geenszins onze bedoeling dit wettelijke verbod te omzeilen.

Metrofin.be maakt voor het samenvoegen van leningen op afbetaling geen reclame.

Maar dat wil niet zeggen dat u ons niet mag contacteren met uw vragen hierover. Want het centraliseren van leningen of het samenvoegen van lopende kredieten op een langere termijn, is op zich niet verboden.

Hebt u vragen, contacteer ons dan op  03.227.38.40.

 

                                   ALS WE U KUNNEN HELPEN, DOEN WE HET !

Wij zijn er voor om u met raad en daad bij te staan.


 
     
*=Lening op afbetaling alle doeleinden - Een krediet kan slechts toegestaan worden na goedkeuring van uw dossier door de kredietgevers die de bestanden van de Kredietcentrale voor Particulieren, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel raadpleegt. JKP = Jaarlijkse Kosten Percentage=aan een vaste debetrentevoet. Metrofin.be is de wettelijke afkorting van Metro Finance bvba kredietbemiddelaar, Frankrijklei 16 2000 Antwerpen. Ondernemingsnummer Antwerpen 0894.469.563. Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

 
     
 
     
Webeagle zoekmachine-optimalisatie
 
Home | Lening op afbetaling | Herfinanciering | Verkoop op afbetaling | Tarieven
Online aanvraag | Vraag & antwoord | Geld lenen | Routebeschrijving | Contact
Sitemap | Privacy