Metrofin: Geld lenen met de glimlach  
Bank Geld Vakantie Auto Huis Trouwen
Menu   Home / Centralisatie   
Home
Lening op afbetaling
Herfinanciering
Verkoop op afbetaling
Tarieven
Online aanvraag
Zwarte lijst
Vraag & antwoord
Contact
Routebeschrijving
Contact
Reacties van klanten
  Na één mailtje wist ik al dat ik bij Metrofin.be een pak minder zou betalen voor mijn lening.
  Sinds we onze lopende hypotheek door Metrofin.be lieten herfinancieren kunnen we eindelijk terug genieten van het leven.
 

Bedankt Metrofin.be, dankzij jullie konden we ons huis, na dat ongeluk van mijn man, behouden. U deed meer dan onze eigen bank. Jullie zijn tenminste mensen met een hart.
Nu lig ik ’s nachts niet meer te woelen! Metrofin.be bezorgde ons de financiële ademruimte die nodig was om zonder slapeloze nachten gelukkig verder te leven.

   
 

Herfinancieren = Minder betalen

Start online aanvraag: Stap 1 stap2 stap2 stap2 stap2

Maandelijks 50% minder betalen door centralisatie

SAMENVOEGEN VAN LENINGEN IS ONZE GROOTSTE SPECIALITEIT

U hebt verschillende leningen, kredietkaarten en afbetalingen lopen ?

U hebt steeds stipt betaald, maar u zou orde op zaken willen stellen en al uw kredieten tot één lening op langere termijn willen groeperen ?

Zonder u te willen misleiden of u onrechtmatig aan te sporen om lichtzinnig tot een samenvoeging van kredieten over te gaan, bestaat, na onderzoek en wederzijdse goedkeuring, wellicht de mogelijkheid om al uw betalingen te centraliseren in één gemakkelijkere te betalen lening op afbetaling.

Leningen centraliseren is een vak apart en moet doordacht gebeuren.

Dat kan niet op één, twee, drie. Zo kunnen we u bijvoorbeeld niet helpen als u op de zwarte lijst staat of “zwaar in de puré” zit en we kunnen alleen maar tot een centralisatie overgaan als u steeds alles regelmatig betaalde en als een samenvoeging uw financiële toestand fel verbetert en vooruit helpt.

U zal een pak minder moeten betalen, maar u zal wel langer betalen en u zal in totaliteit meer betalen.

Dat is natuurlijk normaal. Hoe langer uw krediet loopt, hoe meer rente u in totaal moet betalen. Dat is helaas de keerzijde van de  medaille om een lagere maandelijkse afbetaling te hebben.
Omdat Metrofin.be u eerlijk wil adviseren en u het meest passend krediet, rekeninghoudend met uw budget en uw sociale en financiële situatie, wil aanbieden, zijn we verplicht u hierop attent te maken.
Onze website is vooral informatief !

Wij zullen u nooit met reclame trachten te misleiden of zand in uw ogen strooien en iets verbloemen of een centralisatie minimaliseren. Een centralisatie is veel “gewichtiger” en veel meer dan het zomaar afsluiten van een “leningske”. U moet goed weten dat een centralisatie voor sommige mensen helemaal geen oplossing is als ze in de toekomst het roer niet omgooien en hun budget niet onder controle houden en zich constant laten verleiden tot alweer nieuwe (kleine of grote) leningen op afbetaling of tot het opnemen van kredietkaarten en kredietopeningen.

Let na een centralisatie dus dubbel goed op en zorg dat je van het geld dat je maandelijks door onze centralisatie bespaart, opzij legt voor “moeilijke tijden” of “onvoorziene kosten” of beter nog : spaar het geld zodat je de lening op afbetaling die u via onze bemiddeling hebt gekregen, voortijdig kan afbetalen.

Maar Metrofin.be verbindt er zich toe om u eerlijk te adviseren en om u het meest passend krediet, rekeninghoudend met uw budget en uw sociale en financiële situatie, aan te bieden.

 KLIK HIER OM EEN LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

Binnen de kortste tijd mailen we u terug of krijgt u van ons een telefoontje en weten we u te zeggen welk voordeel u doet met een centralisatie.

Metrofin.be biedt u de mogelijkheid om al uw kredieten in één lening om te zetten.

Lig ’s nachts dus niet meer te woelen ! Metrofin.be bezorgt u de financiële ademruimte die nodig is om zonder slapeloze nachten gelukkig verder te leven en maak het u gemakkelijk :

  • één lening
  • één afbetaling
  • één kredietgever

Doe zoals zoveel van onze klanten : CENTRALISEER en maak uw leven aangenamer, betaal de helft minder en hou iedere maand een pak geld over voor als er magere jaren komen. Nog een voordeel is dat u maar één betaling hebt en u uw uitgaven ook beter onder controle kan houden.

 
     
*=Lening op afbetaling alle doeleinden - Een krediet kan slechts toegestaan worden na goedkeuring van uw dossier door de kredietgevers die de bestanden van de Kredietcentrale voor Particulieren, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel raadpleegt. JKP = Jaarlijkse Kosten Percentage=aan een vaste debetrentevoet. Metrofin.be is de wettelijke afkorting van Metro Finance bvba – kredietbemiddelaar, Frankrijklei 16 2000 Antwerpen. Ondernemingsnummer Antwerpen 0894.469.563. Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

 
     
 
     
Webeagle zoekmachine-optimalisatie
 
Home | Lening op afbetaling | Herfinanciering | Verkoop op afbetaling | Tarieven
Online aanvraag | Vraag & antwoord | Geld lenen | Routebeschrijving | Contact
Sitemap | Privacy